Wat is mindfulness?

 

Mindfulness kan het beste vertaald worden als aandachttraining. In deze training wordt geleerd om de aandacht te trainen op dat wat er op dit moment als gedachten, gevoelens en lichaamsensaties zich voordoen en hier naar te kijken met een open houding: een nieuwsgierige houding tegenover de ervaring in het hier en nu.

Door bewuster in het moment te zijn, is er minder ruimte om te gaan piekeren en ervaart u meer rust in het hoofd.

 

 

Mindfulness leert u om middels meditatietechnieken, bewuster en met volle aandacht bij het moment aanwezig te zijn en daardoor minder op de automatische piloot te gaan functioneren. De ingesleten automatische patronen van denken en doen op te merken zonder daarmee te identificeren. U leert op een andere manier met uw klachten, gedachten en gevoelens om te gaan. Acceptatie van lichamelijke klachten en mentale problemen in plaats van deze weg te drukken, geeft al minder stress wat lichamelijke pijnen minder intens maakt. Deze verworven nieuwe inzichten maakt dat u anders in het leven gaat staan, waardoor stress bijvoorbeeld minder vat op u heeft.

 

Mindfulness werkt goed bij:

  • Lichamelijke klachten, stressgerelateerde klachten, (chronische) pijn.

  • Psychische klachten, onzekerheid, burnout klachten, grote vermoeidheid, piekeren, angst, onrust, ademhalingsproblemen.,

 

U ontwikkelt:

  • Meer rust en kalmte, minder piekeren en malende gedachten

  • Beter met stress om kunnen gaan, door het leren herkennen van eigen automatische stresspatronen van gedachten en handelen en deze vervangen door bewuste keuzes

  • Het ontwikkelen van een ander gedrag in relatie tot de (chronische) pijnklachten waardoor er een verlichting kan ontstaan

 

 

Vitaliteitscentrum