Haptotherapie

Haptotherapie helpt bij het ontwikkelen van een goed basisgevoel en zelfvertrouwen en weten wie je bent en welke plek je inneemt. Het helder hebben van jezelf maakt ook dat de grenzen van wat je aan kan duidelijker is en daardoor lichamelijke klachten minder voorkomen.

 

Haptotherapie biedt ondersteuning aan de bewustwording waardoor ons denken en voelen met elkaar in evenwicht komen. Wanneer er geen balans bestaat tussen verstand en gevoel, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke of psychische aard.

Door bijvoorbeeld langdurig onder spanning te staan kan de balans tussen draagkracht en draaglast verstoort raken. Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het in contact zijn met ons eigen lichaam en het bewust worden van ons lichamelijk functioneren in situaties van spanning erg belangrijk. Op deze manier herkennen wij de lichaamssignalen en kunnen wij anders met spanningsklachten omgaan.

Haptonomie is de leer van de tastzin, van het voelen. Het houdt zich bezig met affectief lichamelijk contact, met houdingen, bewegingen en gebaren: de mens komt hierdoor dichter bij zijn gevoel. Middels de haptotherapie krijgt de client meer inzicht in zichzelf en in zijn lichamelijkheid. Je kunt jezelf zijn, als je durft te voelen wat je bezighoudt en zoveel vertrouwen hebt dat je ook zo kan leven.

Naast haptotherapie wordt ook haptonomische zwangerschapsbegeleiding gegeven aan paren en individueel.

 

Concrete klachten

 • Niet kunnen ontspannen
 • Hyperventilatie klachten
 • Piekeren
 • Stress klachten
 • Depressieve klachten
 • Paniekaanvallen
 • Burn out
 • Concentratieproblemen
 • Hoofdpijnen, duizeligheidsklachten

 

Indicaties

 • Moeilijk kunnen omgaan met emoties: het voelen -, het herkennen - en het onder woorden brengen van emoties
 • Relationele klachten, moeite met verbindingen aangaan met anderen
 • Verlies van zelfvertrouwen als gevolg van langdurige pijn of langdurige lichamelijke of geestelijke belasting
 • Vragen met betrekking op ontwikkeling en zingeving
 • Als je alles rationeel op een rijtje hebt, maar toch vastloopt
 • Moeite met ruimte innemen/ grenzen aangeven

 

Specifieke werkwijze

De werkwijze kenmerkt zich door het in beweging zetten/brengen/zijn van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit is een doorgaand bewegend fenomeen. Basisgevoel, zelfvertrouwen, authenticiteit maken het mogelijk om grenzen in eigen mogelijkheden te accepteren zoals het is, en het nieuwe, het onzekere aan te durven gaan. Dit vergroot de mogelijkheden en geeft een bredere kijk op het leven.

Het verkrijgen van een balans tussen denken en voelen verbreedt het draagvlak. Een breder draagvlak zorgt voor een betere hantering van stress. Helderheid in eigen functioneren op gevoelsniveau en denkniveau geeft grip op eigen leven.

 

Verwijzing

Haptotherapie kan gevolgd worden na verwijzing van huisarts, psycholoog, maar ook zonder verwijsbrief worden de behandelingen door de verzekeraar vergoed.

 

Vergoeding

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten. Vergoeding van de haptotherapie behandelingen is afhankelijk van uw verzekeringspakket.

 

Registraties

 • VVH (Vereniging Van Haptotherapeuten) registratienr: 565A
 • BIG registratie individuele gezondheidszorg
 • Specialisatie Trauma en Herstel

 

Verschil tussen haptonomische basis en haptotherapie

Bij haptonomische basis worden bepaalde fenomenen van de haptonomie verweven in bijvoorbeeld de fysiotherapie behandelingen.

Voor het verrichten van haptotherapie behandelingen is een geheel voltooide haptotherapie opleiding vereist. Dit is een hbo opleiding van 4 jaar.

Vergoeding door zorgverzekeraars van de haptotherapie geschiedt alleen als de therapeut ingeschreven staat bij de enige erkende beroepsvereniging: de VVH (Vereniging Van Haptotherapeuten). Lidmaatschap garandeert de cliënt dat aan alle beroepscriteria is voldaan.

Vitaliteitscentrum